Scouting | Futbolda Potansiyel Avcılığı

Scouting nedir?

Günümüz futbol dünyasına iyice yerleşen ve futbol konuşulan her yere giren bir kavram artık scouting; Yetenek avcılığı, keşfe çıkmak ya da futbol diliyle konuşacak olursak, Futbolcu izleme ve keşfetme çalışmaları

Dünya üzerinde bir çok kulüp ve bir çok menajer; günümüz futbol dünyasında daha çok kazanmak ve daha uzun soluklu başarılar yakalamak adına “scouting”in sihirli dünyasına girmiş durumda. Ancak scouting, birden bire filiz verecek, bir anda her şeyi değiştirecek ve isteyen her kulübün başarabileceği bir “alan” değil.  

Neden Önemlidir?

Futbol dünyasının olmazsa olmazı “başarıyı” yakalamak. Ancak “başarı” kavramı futbol açısından düşünülünce oldukça “karmaşık” bir kavram. Zira başarıyı salt kupa kazanma becerisi olarak görmek, başarı tanımlamasını oldukça sığ bir alana hapsetmekte. Dünya üzerinde çok az kupa var ve kupalar için iştahlı oldukça fazla kulüp var.  Bunun yanında kupa iştahından daha farklı alanlara yönelen daha farklı amaçlar peşinde olan kulüpler de var. Dolayısıyla “başarı” kavramını her kulüp için gerçekçi ve somut bir noktada değerlendirmek lazım. Tüm bunların yanında; futbol günden güne büyüyen bir ekonomi ve bu ekonominin altında ezilmemek ve hatta kaymağını yemek için futbol kulüplerinin oldukça farklı yönde ancak aynı hedefte çalışmalar yapması gerekmekte..  Hem başarıyı yakalamak hem de bu başarı ekseninde ortaya çıkacak ekonomik pasta büyüklüğünü yükseltmek için kulüplerin ilk yapması gereken de doğru “takımları” oluşturmak.  Scouting de tam bu noktada devreye giriyor. Doğru bir ekonomik modelle doğru takımları oluşturmak ve tüm bu doğruları sistemsel hale getirerek başarıyı ve ekonomik kazancı yakalamak; yakalanan başarı ve ekonomik kazancı da tekrar scouting sistemine devrederek, başarı ve ekonomik kazancı devamlı kılmak.

Yöntem

Giriş kısmında değindiğimiz gibi scouting birdenbire filiz verecek, bir anda her şeyi değiştirecek ve isteyen her kulübün başarabileceği bir alan değil. Esaslı bir istek, doğru ve uzun soluklu bir yapı ve tam koordinasyon; “scouting” sistemin saç ayakları. Bu saç ayaklarını doğru ve sağlam oturttuktan sonra profesyonel, hatır gönül ilişkisine dayanmayan, bir çok farklı alanda uzmanlaşan/uzmanlaşabilen bir ekibin sürekli hareket etmesi aşaması var.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta var; scouting için tek bir doğru model yok. Ülkelere, ülkelerin kültürel ve demografi yapılarına, takımlara, takımların hedeflerine ve potansiyellerine uygun olarak bir scouting alanı oluşturmak şart. Yani taklitci bir “alan”dan ziyade gerçekçi ve uygulanabilir bir alan oluşturmak scouting için oldukça önemli.

Dolayısıyla başlangıç aşaması için Scouting sisteminin 4 temel yeterliliği göz önünde bulundurulmalı

1-      Scouting alanı, takımın ve kulübün sistemine uygun doğrultuda planlanmalı ve geliştirilmelidir.

2-      Kulübün, yönetim kadrosunun ve teknik ekibinin istikrarlı bir yapıya sahip olması gerekmektedir

3-      Scouting sistemi hem altyapı hem de üstyapı ile sürekli entegre halinde olmalı, hedef, amaç ve eğitim birliği sağlanmalıdır

4-      Scouting alanının bütün değişkenleri arasında hızlı ve sürekliliğe dayanan bir koordinasyon sağlanmalıdır

 

Kulüp için doğru oyuncu, oyuncu için doğru kulüp bulmak

Futbolda sadece yeteneğin, yeterli olduğu zamanları geride bıraktık. Futbolcunun yeteneğinin yanına, fizik gücünü ve oyun zekasını da eklemesi şart. Dolayısıyla kelime anlamı yetenek avcılığı olsa da scouting aslında bir “potansiyel avcılığı”dır. Bu potansiyel kavramının içine oldukça farklı değişkenler de eklenebilir. Oyuncunun uyum gücü, oyuncunun psikolojik durumu ve gelişimi gibi. Dolayısıyla bir oyuncuyu birkaç maç izlemek, görüntülerden oluşan video analizleri yapmak ve istatistiki rakamlardan oluşan verilerle çıkarımlar yapmak tek başına doğru sonuçlar vermez. Verse dahi bu “tesadüfi” yöntemin sürekliliği olmaz. Bunların yanında özellikle üzerinde durulması gereken birkaç nokta daha var.

1-      Oyuncunun fiziksel ve teknik özellikleri nedir?

2-      Bulunduğu ülkenin, yaşadığı kültürün ve oynadığı takımın özellikleri nelerdir?

3-      Futbolcunun bu özelliklere uyumu ne seviyededir? Muhtemel bir transfer sonrası yeni ülkesinin/yeni takımının özelliklerine uyum sağlayabilecek midir?

4-      Futbolcu ile scouting alanında çalışmalar yapan kulübün hedefleri benzer midir?

5-      Oyuncu eğitim seviyesi (akademik/futbol) seviyesi ne düzeydedir? Kulüp bu düzeyi aşacak eğitim çalışmalarına ve olanaklarına sahip midir?

6-      Kulübün oyun sistemi nedir? Bu sistem devamlılık sağlayan bir sistem midir? Ve oyuncunun bu sistemdeki yeri ve rolü ne olacaktır?

 

Unutulmamalıdır ki; Scouting sisteminin en temel amacı “Kulüp için doğru oyuncu, oyuncu için doğru kulüp bulmak”tır.

 

Önerilen yazı

Augsburg'un Scoutu Gürkan Karahan'la Türk ve Alman Futbolu Üzerine